Máis de 22 millóns de votos foron os que se contaron en toda España nos comicios locais deste ano 2015, un 64,93% do censo electoral, o cal supuxo un lixeiro retroceso na participación de 1,23 puntos porcentuais; e isto a pesar do pulo das novas mareas. A participación en Galicia foi 1,07 puntos máis alta que no conxunto do estado pero 3,49 puntos menos que fai catro anos. O mal resultado do PP, que tódolos analistas coinciden en sinalar, posiblemente se deba a un desánimo nos apoios que obtivo en 2015 reflexado na propia participación electoral.

¿Que aconteceu na Louriña? En Mos a participación foi alta, dun 70,93% pero con 1,23 puntos menos respecto 2011. No Porriño participou o 68,91% do electorado cun notable retoceso de 4,97 puntos; ¿Podería estar perdendo Nelson Santos a súa maioría simplemente con esta lectura de participación?

A continuación presentamos en varios gráficos a comparativa por votos a candidaturas entre 2015 e 2011 en Mos e no Porriño. A primeira impresión que se pode sacar é que ambos concellos gañan variedade de formacións políticas, en consonancia con panorama xeral do estado. A segunda que, a pesar de perder peso porcentual, o PP mantén o tipo nos concellos da Louriña.


* Resultados electorais oficiais en elecciones locales 2015 do Ministerio del interior.